Digitembeldamine Metroserdis

Dokumentide digitembeldamine AS-is Metrosert

AS Metrosert kasutab valitud dokumentide kinnitamiseks elektroonse dokumendi tembeldamist kasutades SK ID Solutions AS  E-templi teenust või kliendi soovil käsitsi allkirjastamist.

Digitaalse tembeldamise jaoks on kasutusel Eesti Vabariigis kasutusel olevat ID-kaardi tarkvara. Tarkvara abil luuakse dokumendi signatuurid samal viisil nagu Eestis toimub ID-kaardi (või mobiil-ID, Smart-ID) abil dokumentide allkirjastamine. Kuivõrd tegemist on ettevõtte signatuuriga, siis nimetame seda siiski digitembeldamiseks.

Digitaalne signatuur annab kinnituse, et AS Metrosert on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

Digitembeldatud dokumendiks on konteiner (.asice või .bdoc laiendiga fail), mis omakorda sisaldab dokumendifaili (-faile) ja allkirjastamisega seotud andmeid (allkirjastajad jmt).

Konteinerist väljavõetud dokumenti tuleb suhtuda kui Digitembeldatud dokumendi koopiasse.

Metrosert lisab digitembeldatud dokumendile ka selgitavad põhjendused, mille alusel see dokument on digitembeldatud ja kes ning millal on selleks loa andnud (näiteks kalibreerimistunnistuse digitembeldamise eelduseks on nii vastava mõõtevahendi kalibreerija kui ka mõõtmise eest vastutava isiku elektrooniline kinnitus ettevõttesiseses dokumentide kinnitamise tarkvarakeskkonnas).

Digitembeldatud tunnistuse näidis on alla laetav SIIT:

2018 (.bdoc),
alates august 2019 (.asice)