Mõõteseadmete arendus ja ehitus

Valguselõksud

Metroserdi teadus- ja arendusdivisjon arendab ja ehitab mitmest fotodioodist koosnevaid täppis-fotodetektoreid ehk nn. valguselõkse. Suudame valmistada 3-, 4-, 6- ja 10-elemendilisi peegeldus- ja läbilaskvusdetektoreid. Detektorites kasutame kõrge kvaliteediga 10×10 mm2 või 18×18 mm2 fotodioodide. Detektori väljundsignaaliks on dioodide summaarne fotovool. Detektori korpus ja elektrilised ühendused (BNC, Lemo) on kohandatavad vastavalt kliendi soovile.

Kolme-elemendiline fotodetektor koos kaitsekorgiga
Kolme-elemendiline fotodetektor koos kaitsekorgiga

Valguskiire tee 3-elemendilises valguselõksus

Mitmeelemendiliste detektorite eelised:

  • madalad peegelduskaod
  • suur fotoaktiivne pind
  • ühtlane pinnatundlikkus
  • prognoositav peegeldus/läbilaskvus spektri nähtavas osas

Enne kliendile saatmist mõõdetakse iga detektori suhteline tundlikkus aktiivsel pinnal!

Päringud ja info:

  • Toomas Kübarsepp, toomas.kubarsepp@metrosert.ee
  • Meelis-Mait Sildoja, meelis-mait.sildoja@metrosert.ee