Koolitused

AS METROSERT KOOLITUSTEENUSEST

Kehtiva eriolukorra vältel korraldame avatud koolitusi reaalajas toimuvate veebikoolitustena. Info 2020. aasta AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE kohta on leitav SIIT

AS Metrosert (edaspidi Metrosert) korraldab iga-aastaselt avalikke ja organisatsioonide vajadustest lähtuvaid tellitavaid täienduskoolitusi järgmistes teemavaldkondades:

  • metroloogia,
  • juhtimissüsteemid,
  • väärismetallid ja -kivid.

Metroloogiaalase koolituse korraldamine on mõõteseaduse järgi meie üheks oluliseks ülesandeks tulenevalt Eesti Vabariigi metroloogia keskasutuse rolli täitmisest.

Metroserdi kodulehel avaldatakse iga kalendriaasta kohta AVALIKE TÄIENDUSKOOLITUSTE PLAAN

Tellitavate täienduskoolituste kohta on info leitav SIIT

Koolitusi läbiviivad Metroserdi töötajad on oma valdkondades tugevad praktikud ja kogemustega lektorid. Üldjuhul viime koolitused läbi eesti keeles, kuid võimalusel pakume ka venekeelseid koolitusi.

Avalikud koolitused toimuvad üldjuhul Metroserdi Tallinna või Tartu laborites (aadressid vastavalt: Teaduspargi 8, Tallinn; Riia 142, Tartu). Meie koolitusruumid on sisustatud koolituste läbiviimiseks vajalikuga. Laborikeskkonda vajavate praktiliste ülesannete läbiviimiseks on võimalik kasutada meie laboriruume. Metroserdi laborite juures on tasuta parkimisvõimalus.

Tellitavate koolituste puhul on koolituste läbiviimine võimalik klientide juures kohapeal või kasutades selleks Metroserdi koolitusruume Tallinnas või Tartus. Tellitavate koolituste soovist palume meid ette teavitada vähemalt üks kuu enne soovitavat koolituse toimumise aega.

Metroserdi KOOLITUSTEENUSE ÜLDTINGIMUSED on leitavad SIIT

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja Täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused on leitavad SIIT

AS Metrosert on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda telefonil 53005547 või e-kirja teel  koolitus@metrosert.ee

Kohtumiseni koolitusel!

AS Metrosert
Kaia Udeküll
+372 53005547
kaia.udekull@metrosert.ee