Tellitavad koolitused

AS Metrosert pakub tellitavaid koolitusi erinevates valdkondades:

 1. metroloogia-alased koolitused,
 2. juhtimissüsteemide alased koolitused,
 3. väärismetallide sulamite määramise algõpe,
 4. ehtekivide koolitus

Pakume ka paindlikku võimalust tellida metroloogia ja juhtimissüsteemide valdkonnast veebikoolitust, mis võimaldab omandada uusi praktilisi teadmisi kodust lahkumata. Veebiõppe käigus on võimalik koolitajaga vahetult suhelda ja jooksvalt tekkivaid küsimusi käsitleda.

Veebikoolitusi saame läbi viia ka individuaalõppe või ettevõtte meeskonnaõppe vormis koolitustena. Võtke kontakti, leiame Teile sobiva lahenduse!

Koolituspakkumise saamiseks palume täita koolituspakkumise päringu vorm.

Leia endale huvipakkuv teema:

Metroloogia-alased loengutes ja praktilistes seminarides antakse ülevaade:

 1. legaalmetroloogiast Eestis ja EL-is (mõõteseadus, direktiivid);
 2. valdkonna mõistetest ja terminitest;
 3. etalonidest (riigi-, tugi- ja tööetalonid);
 4. mõõtevahenditest, nende valikust ja kasutamisest;
 5. taatlemisest ja kalibreerimisest;
 6. mõõtmisest, mõõtemeetoditest ja mõõteprotseduuridest;
 7. mõõtetulemuste jälgitavusest, töötlemisest ja määramatuse hinnangutest;
 8. mõõtetulemusest ning mõõtetulemuste vormistusest ja esitamisest.

PÄDEVA MÕÕTJA koolituse tutvustus on leitav SIIT

Metroloogia-alane koolitus on suunatud eelkõige katse- ja analüüsilaborite töötajatele, taatlejatele, kalibreerijatele ja mõõtjatele tööstusest, riigiametnikele ja järelevalvetöötajatele ning kvaliteedispetsialistidele.

Juhtimissüsteemide alastes koolitustes antakse ülevaade:

 1. Juhtimissüsteemidest siseaudiitoritele;
 2. Toiduohutuse juhtimissüsteemidest;
 3. Keskkonnajuhtimissüsteemist, sh keskkonnaaspektide olulisuse hindamisest;
 4. EMAS tõendamise aspetidest;
 5. Muud juhtimissüsteemide alastest teemadest.

Väärismetallide sulamite määramise algõpe koolitusel käsitletakse järnevaid teemasid:

 1. Väärismetallid ja nende omadused, väärismetallide sulamid ja nende omadused, väärismetallide mõõtühikud, Väärismetalltoodete seadus.
 2. Kivi massi määramine, teemantide määramine ja hindamine 4”C” süsteemi järgi.
 3. Purustavad ja mittepurustavad analüüsimeetodid. Proovikivi, selle hooldamine, kasutatavad reaktiivid, ohutusnõuded reaktiivide kasutamisel.
 4. Hõbedasulamite kvalitatiivne ja kvantitatiivne määramine proovikivil – praktikum.
 5. Kollaste ja punaste kullasulamite kvalitatiivne ja kvantitatiivne määramine proovikivil
 6. Plaatinasulamite ja roostevaba terase kvalitatiivne määramine proovikivil

Ehtekivide koolitusel käsitletakse järgnevaid teemasid:

 1. Ehtekivide klassifitseerimine. Mineraalid, kristallstruktuur, kristallide esinemisvormid. Kivide kulumiskindlus. Kivide optilised omadused. Looduslike kivide parandamise meetodid.
 2. Sünteetilised kivid – Monokristallide kasvatamise meetodid (kristallisatsioon sulamist, kristallisatsioon lahusest). Teemantide kasvatamise meetodid.
 3. Vääriskivide imitatsioonid – Komposiit kivid, tehislikud klaasid (erinevate optiliste efektidega klaasid, Swarovski „kristallid“) ja teised materjalid.
 4. Kivid ehetes – Erinevad lihvitüübid, kivide asetuse tüübid ehetes, vääriskivide hindamine.
 5. Anorgaanilised materjalid – Teemant, rubiin ja safiir, smaragd, granaadid, topaas, päevakivid, kvarts ja paljud teised anorgaanilised materjalid.
 6. Orgaanilise päritoluga materjalid – merevaik, pärlid, teokarp, korallid ja muud orgaanilised materjalid.
 7. Iga kivi või kivide rühma kohta antakse ülevaade parandamise meetoditest, imitatsioonide nimekirjast, esitatakse info sünteetilise analoogi olemasolu ning kivi hooldusnõuete kohta.

Arvestades Tellija soove koostame vajaliku teema ja mahuga koolitusprogrammi või seminarikava. Tellijaga lepitakse kokku koolituse ajas, kohas, korralduses, grupi suuruses, vajalikes esitlusvahendites jm. Loengutel/seminaridel osalenud saavad asjakohase koolitustõendi. Tõend koolituse läbimise kohta on EAK poolt aktsepteeritav metroloogia-alase täiend- ja väljaõppena. Samuti on Metroserdi koolitus olulise tähtsusega pädeva mõõtja tunnustuse ja/või labori akrediteeringu taotlemisel.Koolituse maksumus grupile lepitakse tellijaga eraldi kokku. Koolituse maksumus sisaldab väga põhjalikku jaotusmaterjali ja kohvipause.

Tellitavate koolitustega seonduvate küsimuste korral palume Teil pöörduda telefonil 53005547 või e-kirja teel  koolitus@metrosert.ee 

Kohtumiseni koolitusel!

AS Metrosert
Kaia Udeküll
+372 53005547
kaia.udekull@metrosert.ee