Tule tööle

Töö- ja praktikavõimalustest AS-is Metrosert

AS Metrosert on riigile kuuluv äriühing, mis tegeleb mõõtevahendite kalibreerimise ja taatlemise, metroloogia- ja sertifitseerimisalaste täienduskoolituste korraldamise ning juhtimissüsteemide ja toodete sertifitseerimisega. AS Metrosert hoiab ja arendab riigietalone ning on tunnustatud väärismetallide katselabor.

Meie laborites Tallinnas, Tartus ja Jõhvis töötab hetkel kokku 57 inimest, jaotudes meie erinevate tegevusvaldkondade vahel, milleks on metroloogia, riigietalonid, sertifitseerimine ja Eesti Proovikoda. Põhjalik info tegevusvaldkondade kohta on leitav meie kodulehelt.

AS Metrosert otsib oma meeskonda müügijuhti, kelle vastutusel on ettevõtte kasv läbi uute klientide leidmise ja olemasolevate klientidega heade suhete hoidmisega. Lisaks vastutab müügijuht ettevõtte turundustegevuste planeerimise, arendamise ja koordineerimise eest, viib läbi kliendirahulolu küsitlusi ning tegeleb klienditeeninduskontseptsiooni väljatöötamise ja juurutamisega. Tutvu tööpakkumisega SIIN!

Praktika- või tööhuvi korral palume ühendust võtta allolevatel kontaktidel.

Kontakt

Telefon: 681 4815 (üld)
E-post: sekretar@metrosert.ee